Câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Câu trực tiếp gián tiếp là kiến thức rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Và chúng được dùng khá phổ biến trong Tiếng Anh. Vậy chúng được dùng như thế nào và khi nào được sử dụng chúng. Để giúp các bạn nắm rõ phần ngữ pháp này, Giỗ Gia Dụng sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức về câu trực tiếp gián tiếp dưới bài viết này.

 Câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh đầy đủ nhất
Câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

Câu trực tiếp gián tiếp là gì?

Câu trực tiếp gián tiếp hay còn được gọi là câu tường thuật

Câu trực tiếp là lời nói trực tiếp là nói lại nguyên văn lời nói của ai đó hay còn được gọi là trích dẫn lời nói của người khác. Lời nói đó phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

John said: ” We will get married” . =>là câu trực tiếp

Câu gián tiếp là lời nói giản tiếp tức là diễn tả thuật lại lời nói của người khác và không đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

Huy said: ” I buy a small milk tea for Doan”.

=> Huy said that He bought a small milk tea for Doan => Đây là câu gián tiếp

Quy tắc chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Để nắm được các chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ dưới đây nhé

Ví dụ:

Linh said”I will go to Thai Binh beach with Doan next year.”.

Bước 1: Lùi thì của động từ

Sự vật hay hành động trong câu gián tiếp thường k diễn ra ở thời điểm nói. Nên khi chuyển từ câu trực tiếp thành gián tiếp, ta phải lùi 1 thi so với thời điểm nói.

Cụ thể như sau:

Câu trực tiếp  => câu gián tiếp

Hiện tại đơn=> quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn=> quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành=>Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn=>Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn=>Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn=>Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn=>Tương lai đơn trong quá khứ (would)

Tương lai gần=>was/ were going to V

Tương lai tiếp diễn=>Tương lai tiếp diễn trong quá khứ (would be Ving)

Tương lai hoàn thành=>Tương lai hoàn thành trong quá khứ (would have V(pII)

Tương lai hoàn thành tiếp diễn=>Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ (would have been Ving)

Shall/ Can/ May=>Should/ Could/ May

Should/ Could/ Might/ Must/ Would=>Giữ nguyên

Vậy từ câu ví dụ trên ta có:

Linh said”I would go to Thai Binh beach with Doan next year.”.

Xem thêm về các thì trong tiếng Anh

Bước 2: Chuyển đổi ngôi, đổi tân ngữ trong câu

Đây là điểm đặc biệt bạn cần phải lưu ý khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp đó là đổi đại từ nhân xưng và tân ngữ cho phù hợp với hoàn cảnh trong câu.

Cụ thể như sau:

Tổng Quan Về Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp Trong Tiếng Anh1

Như vậy ta sẽ có:

Linh said that she would go to Thai Binh beach with Doan next year.

Bước 3: Chuyển đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn

Trong câu gián tiếp thời gian  và nơi chốn sẽ thay đổi không còn diễn ra ở thời điểm hiện tại nữa. Vì vậy ta phải chuyển đổi các trạng từ chỉ thời gian và  nới chốn trong câu

Cụ thể như sau:

Tổng Quan Về Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp Trong Tiếng Anh2

Như vậy ta có:

Linh said that she would go to Thai Binh beach with Doanthe following year.

Cách chuyển đổi các loại câu trực tiếp thành gián tiếp

Khi chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp sẽ có 3 loại chính sau: dạng câu trần thuật, câu mệnh lệnh và câu hỏi. Cụ thể chúng ta cùng tìm hiểu phần dưới đây nhé

Dạng 1: Câu gián tiếp dạng trần thuật( kể lại)

S+ động từ tường thuật( say/ said/ told/…)+mệnh đề tường thuật

Ví dụ:

Nam said” I will fix my bike tommorow”

=> Nam said that he would fix his bike the day after.

Dạng 2: Dạng câu gián tiếp mệnh lệnh

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp của câu mệnh lệnh, ta sử dụng các động từ như told, ordered, demanded,…

S + hỏi / nói / yêu cầu,… + O + (not) + to V (động từ) +…

Ví dụ:

“Về nhà làm bài tập về nhà nhé”, cô giáo dạy tôi

=> Giáo viên của tôi yêu cầu tôi làm bài tập về nhà khi về nhà.

Dạng 3: Câu gián tiếp dạng câu hỏi

Câu hỏi Yes/No question

S + hỏi / thắc mắc / … + nếu / liệu + S + V + O…

Lưu ý khi chuyển dạng câu này ta cần phải

  • Đổi vị trí chủ ngữ và động từ trong câu
  • Cần thêm if hoặc whether vào trước câu hỏi đó

Ví dụ:

Bạn có biết cuốn sách này không? Cậu bé của tôi hỏi

=> Me boy hỏi tôi có biết cuốn sách đó không.

Câu hỏi Wh 

S + hỏi / muốn biết /… + Wh + S + V +…

Ví dụ:

Bạn đang làm gì đấy? Bạn trai của tôi hỏi

=> Bạn trai của tôi hỏi tôi đang làm gì.

Lời kết

Trên đây là tổng quan kiến thức về câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn tự tin khi học Tiếng Anh hơn.

Hãy theo dõi Gỗ Gia Dụng để biết thêm nhiều kiến thức về Tiếng anh nhé!

Xem thêm: Đại từ sở hữu

One thought on “Câu trực tiếp gián tiếp trong Tiếng Anh đầy đủ nhất

  1. Pingback: Các đại từ sở hữu trong tiếng anh nắm vững trong 5 phút - Gogiadung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *