CỐC UỐNG NƯỚC

95,000

Cốc uống nước gỗ không sợ rơi vỡ và an toàn sức khỏe, lại bảo vệ môi trường

Cốc uống nước được làm bằng gỗ tự nhiên 100%.

Tất cả các nguyên liệu gỗ được sử dụng đều đã được kiểm tra một cách khắt khe và nghiêm khắc để đảm bảo nguồn gỗ có chất lượng cao nhất.