CỐC UỐNG RƯỢU

35,000

Cốc uống rượu gỗ không sợ rơi vỡ và an toàn sức khỏe, lại bảo vệ môi trường!